Så enkelt justerar du cykelväxlar hemma

Varför är det viktigt att justera cykelväxlar?

Korrekt justerade cykelväxlar ger en smidig och bekväm cykeltur. Dessutom kan felaktigt inställda växlar leda till snabbare slitage och potentiella skador på cykeln. Att kunna justera växlarna hemma sparar inte bara tid utan även pengar, eftersom du inte behöver lämna in cykeln på service varje gång något känns fel. Det kan verka komplicerat, men med rätt vägledning och några grundläggande verktyg kan du enkelt justera cykelväxlarna själv.

Förberedelse och verktyg

Innan du börjar med justeringen är det viktigt att ha rätt verktyg till hands. För en grundläggande justering behöver du:

 • En insexnyckelsats
 • En skruvmejsel (vanligtvis stjärnskruvmejsel)
 • Smörjmedel för cykelkedjan
 • En cykelställning eller något som kan hålla cykeln upprätt medan du arbetar

Att ha en ren och väl smord kedja är också viktigt för att se till att växlarna fungerar optimalt. Innan du börjar justera, rengör kedjan med ett avfettningsmedel och smörj den sedan med ett lämpligt smörjmedel.

Justering av framväxel

När du ska justera framväxeln är det första steget att se till att vajern har korrekt spänning. Följ dessa steg:

 • Växla till det minsta kedjehjulet fram.
 • Lossa klämningen på vajern (använd en insexnyckel om det behövs).
 • Manuellt dra åt vajern med handen och dra sedan fast klämningen igen.

Nästa steg är att justera gränsskruvarna. Det finns två gränsskruvar: en för lågväxel och en för högväxel.

 • Justera lågväxelns gränsskruv så att kedjan går smidigt på den minsta klingan, utan att falla av.
 • Växla upp till största kedjehjulet och justera högväxelns gränsskruv tills kedjan går smidigt och inte hoppar av kassetten.

Justering av bakväxel

Justering av bakväxeln följer en liknande process som framväxeln. Börja med att kontrollera att vajern är korrekt spänd:

 • Växla till det minsta kedjehjulet bak.
 • Lossa vajern (om nödvändigt) och dra åt den manuellt innan du drar fast klämningen.

Nästa steg är att justera gränsskruvarna för bakväxeln också, en för lågväxel och en för högväxel:

 • Justera lågväxelns gränsskruv så att kedjan går smidigt på den lägsta växeln, utan att falla av.
 • Växla upp till den högsta växeln och justera högväxelns gränsskruv tills kedjan går smidigt och inte hoppar av kassetten.

Slutligen, justera B-skruven för att säkerställa rätt avstånd mellan bakväxeln och kassetten. Vanligtvis bör det vara cirka 5-6 mm mellan den största kassetten och växeln.

Test och finjustering

Efter att ha gjort de inledande justeringarna är det dags att testa växlarna under cykling. Växel upp och ner genom alla växlar och observera om det finns några problem:

 • Om kedjan inte växlar uppåt smidigt, dra åt vajern lite mer.
 • Om kedjan inte växlar ner smidigt, lossa vajern något.
 • Kontrollera också att kedjan inte hoppar över växlarna eller gör oljud.

Det kan ta några försök för att få allt helt perfekt, men med lite tålamod och justeringsarbete bör du kunna få dina växlar att fungera smidigt och effektivt. Att kunna justera cykelväxlarna hemma är en värdefull färdighet för varje cyklist. Det sparar både tid och pengar, och dessutom har du bättre kontroll över cykelns prestanda. Efter att ha följt dessa steg bör du ha en väl fungerande växelsystem som gör varje cykeltur till en njutning.

Vanliga frågor

Hur ofta behöver jag justera mina cykelväxlar?

Det beror på hur ofta och under vilka förhållanden du cyklar. Generellt sett bör du kontrollera och justera växlarna varje par månader eller om du märker att växlingen blir mindre smidig.

Vad gör jag om kedjan hoppar över kassetten?

Om kedjan hoppar över kassetten kan det bero på att gränsskruvarna inte är korrekt inställda. Dubbelkolla och justera gränsskruvarna såsom beskrivits i guide för bakväxeln.

Kan jag använda vilket smörjmedel som helst för att smörja kedjan?

Nej, det rekommenderas att använda ett specifikt cykelsmörjmedel, eftersom dessa är designade för att tåla de påfrestningar och miljöer som en cykel utsätts för.

Behöver jag alltid använda en cykelställning för att justera växlarna?

En cykelställning kan underlätta arbetet, men det är inte absolut nödvändigt. Du kan också luta cykeln mot en vägg eller få hjälp av någon att hålla den upprätt medan du arbetar.