Elcyklar: Framtidens transportmedel?

Elcyklar illustration

Elcyklar har under de senaste åren blivit allt mer populära världen över. Tack vare teknologiska framsteg och en växande medvetenhet om miljöfrågor väljer människor i allt större utsträckning att investera i denna typ av transportmedel. I Sverige har man sett en särskilt markant ökning av intresset för elcyklar, vilket kan kopplas till både regeringens initiativ … Läs mer