Utbildning

Vi utbildar cykelmekaniker och håller kurser för grupper från nybörjare till advanced. Vi har välanpassade lokaler i med alla verktyg och material som behövs.

.
  • Skräddarsydda utbildningar för företag och grupper.
  • Utbildningskoncept för exempelvis Arbetsförmedlingen och kommuner.
  • Grundläggande utbildning till cykelmekaniker via moduler
.