Vi jobbar för fler fungerande cyklar

OM OSS

Vår tror på fler fungerande cyklar på våra vägar!
2015 servade vi över 7000 cyklar i Sverige

Vi började 2010 med ett tält, smörjmedel och några verktyg. Vi servade då ett fåtal cyklar i samband med projekt för Trafikverket i Stockholm. Året därpå fick vi förfrågan av företagen att komma tillbaka och serva fler cyklar. Verksamheten växte och vi utvecklade ett eget IT-system för att tillhandahålla god service och skapa effektivitet hos oss själva på fältet. I dag har vi verksamhet året runt och servar anställdas cyklar på flera hundra arbetsplatser från Umeå till Lund. Vi jobbar mest via fastighetsbolag som ser det ökade behovet ur ett perspektiv för hållbart och hälsosamt resande till och från kontoret. Övrigt jobbar vi med större företag och även privatmarknaden börjar växa.

  • Fastighetsbolag
  • Företag
  • Privatpersoner
  • Övrigt

MOBIL CYKELSERVICE - FÖRETAG

Vi kommer ut till era fastigheter och kontor för att serva personalen och hyresgästernas cyklar. Intresserad av att veta mera skicka ett mail, så kontaktar vi er : info@mobilcykelservice.se

Kontakta oss